Fishing with responsibility

Circle of Fishings filosofi är symbiosen mellan människa och fisk. Vid köp av fiskeguidning på västkusten eller Nolån går bidrag direkt till fiskevård. Vid guidade turer förmedlas kunskap om våra vatten och de arbeten som görs för att hjälpa fisken att må bättre. 

När det kommer till öring så börjar deras liv i bäckar där dom förökar sig och växer upp. Många utav dessa bäckar är påverkade i form av vandringshinder, förstörda lek och uppväxt- områden samt uttorkning och ökat CO2-utsläpp till följd av dikade våtmarker. Företaget bidrar därför med medel för att åtgärda och förbättra dom påverkade områdena i syfte att stärka fiskpopulationerna, minska CO2-utsläpp och gynna den biologiska mångfalden.

Fishing with responsibility innebär även att företaget förespråkar att fiskeregler och kvoter följs. Samt ett inslag av sunt förnuft och hållbarhet i åtanke vid fiske. Detta för ett långsiktigt förvaltande av våra fiskbestånd.